Wołaj rodzinę, znajomych, i wszystkich innych!

Siadajcie, paczki otwierajcie,

oglądajcie i wsuwajcie.

UWAGA!
Można kruszyć.

Obczaj